Firma GRY-OnLine S.A.

Oferty pracy w firmie GRY-OnLine S.A.


Autor wiadomości sprzętowych

Poszukujemy osób chętnych do pracy w charakterze autora wiadomości ze świata (newsman w serwisie GRY-OnLine), skupiających się na szeroko pojętym hardware, w tym sprzęcie komputerowym, urządzeniach mobilnych itp.

Poniżej wymagania stawiane chętnym:

Wymagania:

 • Zdolność do poświecenia około dwóch godzin dziennie na pisanie newsów z kategorii Sprzęt i Soft (praca zdalna);
 • Dobra znajomość rynku sprzętu komputerowego i mobilnego dedykowanego rozrywce elektronicznej;
 • Podstawowa znajomość polskiej i zagranicznej branży gier wideo;
 • Podstawowa znajomość szeroko rozumianej popkultury;
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego;
 • Poprawne operowanie językiem polskim. Formułowanie logicznych i zwartych zdań oraz tekstów o różnej długości;
 • Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie;
 • Obsługa programu MS Word (narzucanie różnych styli tekstu, formatowanie tabelek, wstawianie obrazków itp.);
 • Obsługa dowolnego programu graficznego (zmiana wielkości screena, dodanie ramki, wyostrzenie, zapis w rozmiarze „do zastosowań webowych” etc.);
 • Umiejętność pracy zespole i dostosowania się do wymogów pracodawcy;
 • Komunikatywność;
 • Samodzielność.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe, wyślij zgłoszenie na mail podany poniżej z tytułem „PRACA – AUTOR WIADOMOŚCI HARDWARE”.

Do maila proszę załączyć:

 • CV i list motywacyjny;
 • Trzy przykładowe wiadomości o tematyce sprzętowej. Krytycznie ważny przy ocenie zgłoszenia będzie dobór materiałów -> celujemy w mainstream.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu klauzuli:

***********************************************************************

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w związku z zamiarem pozyskania Pani/Pana danych osobowych dla celów rekrutacji niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRY-OnLine S.A., z siedzibą w Krakowie przy al. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@gry-online.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzonej aktualnie rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Administratora w okresie następnych 12 miesięcy. W przypadku gdyby w wyniku prowadzonych w tym okresie rekrutacji Pani/Pana kandydatura nie została zaakceptowana i nie doszło do zawarcia stosownej umowy, Państwa dane zostaną usunięte.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Artykułu 6 ust.1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzn. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również operatorzy pocztowi w przypadku kierowania do Państwa pisemnej korespondencji dotyczącej prowadzonej rekrutacji.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7) Posiada Pani/Pan nieograniczone prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) W razie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konsekwencją wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym a zatem nie występują po Pani/Pana stronie ewentualne konsekwencje niepodania danych, za wyjątkiem rezygnacji z/braku możliwości udziału w procesie.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

***********************************************************************

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.


Autorzy poradników - różne gatunki gier

Poszukujemy autorów poradników do nowych gier z różnych gatunków (mile widziani specjaliści od gier strategicznych), a także doświadczonych fanów konkretnych produkcji, którzy potrafią podzielić się swoją pasją, wiedzą i poradami z innymi graczami.

Najważniejszą cechą, którą powinien posiadać autor poranników jest umiejętność wyłowienia najtrudniejszych elementów gry (np. skomplikowana zagadka, wymagająca walka) i opisanie ich w prosty i zrozumiały sposób. Niezbędna jest także cierpliwość (np. poszukiwanie znajdziek) oraz terminowość.

Oferowany model współpracy:

Współpraca polega na przygotowywaniu kompletnych poradników do gier AAA, a w przypadku tzw. tytułów długożyjących (popularnych, ciągle wspieranych i aktualizowanych gier jak np. World of Tanks) może ograniczyć się do napisania jednego miniporadnika lub stałego rozbudowywania istniejących poradników wraz z pojawianiem się aktualizacji.

Za każde zaakceptowane i opublikowane zlecenie wypłacane jest wynagrodzenie na podstawie umowy o przeniesieniu praw autorskich.

Konieczne cechy i umiejętności:

 • dobra znajomość mechaniki gier wybranego przez siebie gatunku/gatunków.
 • obsługa programu Microsoft Word na poziomi dobrym (używanie styli);
 • podstawowa znajomość wybranego programu do obróbki grafiki (zmiana rozmiaru screenów, narzucanie oznaczeń);
 • cierpliwość i terminowość.

Oferujemy:

 • współpracę przy tworzeniu największego wortalu o grach w Polsce;
 • możliwość rozwoju;
 • zadaniowy model współpracy – tworzysz poradniki w wygodnych dla Ciebie okresach (przerwa np. w trakcie sesji)
 • dostęp do gier;
 • wynagrodzenie za każdy przygotowany materiał.

Swoje zgłoszenia prosimy przesyłać na następujący adres:

Temat maila powinien brzmieć „PRACA – AUTOR PORADNIKÓW”, a zgłoszenie musi zawierać:

 • aktualne CV;
 • plan próbnego poradnika.

Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi, autor przystępuje do prac nad próbnym poradnikiem.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu klauzuli:

***********************************************************************

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w związku z zamiarem pozyskania Pani/Pana danych osobowych dla celów rekrutacji niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRY-OnLine S.A., z siedzibą w Krakowie przy al. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@gry-online.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzonej aktualnie rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Administratora w okresie następnych 12 miesięcy. W przypadku gdyby w wyniku prowadzonych w tym okresie rekrutacji Pani/Pana kandydatura nie została zaakceptowana i nie doszło do zawarcia stosownej umowy, Państwa dane zostaną usunięte.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Artykułu 6 ust.1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzn. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również operatorzy pocztowi w przypadku kierowania do Państwa pisemnej korespondencji dotyczącej prowadzonej rekrutacji.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7) Posiada Pani/Pan nieograniczone prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) W razie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konsekwencją wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym a zatem nie występują po Pani/Pana stronie ewentualne konsekwencje niepodania danych, za wyjątkiem rezygnacji z/braku możliwości udziału w procesie.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

***********************************************************************

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę być pełnoletni?

Nie, ale na umowie i pozostałych dokumentach niezbędnych do wykonania przelewu konieczny będzie podpis rodzica lub prawnego opiekuna, który do momentu uzyskania przez Ciebie pełnoletności będzie musiał uwzględnić Twój dochód w swojej deklaracji PIT.


Autor wiadomości ze świata

Poszukujemy osób chętnych do pracy w charakterze autora wiadomości ze świata (newsman) na serwisie GRY-OnLine. Poniżej wymagania stawiane chętnym:

Wymagania:

 • Zdolność do poświecenia 2-3 godzin dziennie pomiędzy 7:00 – 16:00 na pisanie newsów (praca zdalna).
 • Dobra znajomość rynku gier (w tym pojęć typu: MMO czy cRPG).
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego. I nie chodzi tu o popularne certyfikaty FCE, tylko umiejętność przeczytania ze zrozumieniem typowych amerykańskich i brytyjskich tekstów o tematyce growej (niejednokrotnie slangu).
 • Poprawne operowanie językiem polskim. Formułowanie logicznych i zwartych zdań oraz tekstów o różnej długości.
 • Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie.
 • Obsługa programu MS Word (narzucanie różnych styli tekstu, formatowanie tabelek, wstawianie obrazków itp.)
 • Obsługa dowolnego programu graficznego (zmiana wielkości screena, dodanie ramki, wyostrzenie, zapis w rozmiarze „do zastosowań webowych” etc.)
 • Umiejętność pracy zespole i dostosowania się do wymogów pracodawcy.
 • Samodzielność.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe, wyślij zgłoszenie na mail podany poniżej z tytułem „PRACA – AUTOR WIADOMOŚCI”.

Do maila proszę załączyć:

 • CV i list motywacyjny;
 • Trzy newsy na dowolny temat napisane w trzech osobnych plikach .doc. Pisząc przykładowe newsy wzoruj się na tych, które znajdują się na stronie GRY-OnLine – im będą bardziej zbliżone formą tym lepiej.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu klauzuli:

***********************************************************************

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w związku z zamiarem pozyskania Pani/Pana danych osobowych dla celów rekrutacji niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRY-OnLine S.A., z siedzibą w Krakowie przy al. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@gry-online.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzonej aktualnie rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Administratora w okresie następnych 12 miesięcy. W przypadku gdyby w wyniku prowadzonych w tym okresie rekrutacji Pani/Pana kandydatura nie została zaakceptowana i nie doszło do zawarcia stosownej umowy, Państwa dane zostaną usunięte.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Artykułu 6 ust.1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzn. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również operatorzy pocztowi w przypadku kierowania do Państwa pisemnej korespondencji dotyczącej prowadzonej rekrutacji.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7) Posiada Pani/Pan nieograniczone prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) W razie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konsekwencją wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym a zatem nie występują po Pani/Pana stronie ewentualne konsekwencje niepodania danych, za wyjątkiem rezygnacji z/braku możliwości udziału w procesie.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

***********************************************************************

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.


Autor wpisów encyklopedycznych gier

Poszukujemy osób chętnych do pracy w charakterze autora wpisów gier do Encyklopedii GRY-OnLine. Poniżej wymagania stawiane chętnym:

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość tematyki gier (w tym PC i konsole) oraz rynku gier ogólnie (w tym pojęć typu: MMO czy cRPG).
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego. I nie chodzi tu o popularne certyfikaty FCE, tylko umiejętność przeczytania ze zrozumieniem typowych amerykańskich i brytyjskich tekstów o tematyce growej (niejednokrotnie slangu).
 • Poprawne operowanie językiem polskim. Formułowanie logicznych i zwartych zdań oraz tekstów o różnej długości.
 • Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie.
 • Obsługa programu MS Word (narzucanie różnych styli tekstu, formatowanie tabelek, wstawianie obrazków itp.)
 • Umiejętność pracy zespole i dostosowania się do wymogów pracodawcy.
 • Samodzielność.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe, wyślij zgłoszenie na mail podany poniżej z tytułem „PRACA – AUTOR WPISÓW GIER”.

Do maila proszę załączyć:

 • CV i list motywacyjny;
 • Trzy opisy gier, które jeszcze nie pojawiły się na rynku. Pisząc przykładowe wpisy wzoruj się na tych, które znajdują się w Encyklopedii GRY-OnLine – im będą bardziej zbliżone formą tym lepiej.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu klauzuli:

***********************************************************************

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w związku z zamiarem pozyskania Pani/Pana danych osobowych dla celów rekrutacji niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRY-OnLine S.A., z siedzibą w Krakowie przy al. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@gry-online.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzonej aktualnie rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Administratora w okresie następnych 12 miesięcy. W przypadku gdyby w wyniku prowadzonych w tym okresie rekrutacji Pani/Pana kandydatura nie została zaakceptowana i nie doszło do zawarcia stosownej umowy, Państwa dane zostaną usunięte.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Artykułu 6 ust.1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzn. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również operatorzy pocztowi w przypadku kierowania do Państwa pisemnej korespondencji dotyczącej prowadzonej rekrutacji.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7) Posiada Pani/Pan nieograniczone prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) W razie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konsekwencją wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym a zatem nie występują po Pani/Pana stronie ewentualne konsekwencje niepodania danych, za wyjątkiem rezygnacji z/braku możliwości udziału w procesie.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

***********************************************************************

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

© 2000-2019 GRY-OnLine S.A.